prep-art.pl/hunting/

prep-art.pl

Wysokiej jako?ci wypychanie zwierz?t Specjalizujemy si? ju? od 20 lat w realizowaniu wysokiej jako?ci trofew. Wykonujemy wypychanie zwierz?t na bazie do?wiadcze? zdobytych preparatorniach USA i Szwecji. Realizujemy wypychanie zwierz?t z wykorzystaniem najwy?szej jako?ci ?rodkw chemicznych. W naszej pracy stosujemy wysokiej jako?ci materia?y pozwalaj?ce na utrzymanie eksponatw w jak najlepszym stanie przez d?ugi okres czasu. Zapewniamy rwnie? przegl?dy trofew. Zapraszamy do korzystania z us?ug naszej firmy oraz do wsp?pracy i kontaktu z nasz? firm?!

Szukaj:

Wpisz słowa opisujące produkty które szukasz

News:

  • 2014-03-09??obek z domow? atmosfer?Je?li sprawdzasz, ...
  • 2016-06-01Zwrot podatku z Niemiec ...
  • 2015-01-22Czy s?ysza?a?, ju?, ?e picie ...
  • 2013-04-04Producent ?arwek Jeste?my producentem produktw takich, ...
  • 2015-04-29W naszej bogatej ofercie znajdziesz ...